Make each minute in a meeting worth

Press an Enter for your career! And hold it!

Knowing where you should go, and plan for it.

OLVASÓI HOZZÁSZÓLÁSRA

Törökországi témák. Kép:Törökország különleges elhelyezkedése és szomszédos országai

Olvasónk Törökországgal kapcsolatban háromszor is bejegyezte véleményét:

"Azért elég érdekes ez a török ország.Hogy van ez?Amerikai csapatok állomásoznak az országban közben putyinnal a török elnök parolázik? Nem rég asszadot közösen támadta a cia és török ország, az a diktatórikus állan, amelyről, kiderült, hogy az elit nagy rész az usából kapja az instrukciókat.Egy szabadköműves törökország ez.…"

- - -

"Kemal Atatürk szabadköműves volt!!! És nagy valószínűséggel zsidó származású örmény!!!! A modern törökország egyértelműen szabadköműves, nyugatias beredezkedésű!!!!!"

- - -

"Kemal Atatürk szabadköműves volt!!! És nagy valószínűséggel zsidó származású örmény!!!! A modern törökország egyértelműen szabadköműves, nyugatias beredezkedésű!!!!!"

A LEXIKON SZERINT

Ezt írja a Wikipédia lexikon Törökországról:”Az Oszmán Birodalom utolsó évtizedeiben az államot egy heterogén, nacionalista, alkotmánypárti politikai tömörülés, az Ifjútörök mozgalom irányította, 1908-tól kis megszakítással 1918-ig. Hivatalos szervezetük az Egység és Haladás Mozgalma (Ittihád ve Terakki Dzsemijeti) volt, melynek egy szélsőségesen nacionalista, Talát, Enver és Dzsemal pasa által fémjelzett csoportosulása gyakorolta a tényleges hatalmat. Az ifjútörökök nevéhez fűződik az örmény népirtás, melynek során mintegy másfél millió örményt telepítettek ki és mészároltak le 1915 és 1917 között. Ugyancsak az ifjútörök vezetés nyomására lett a birodalom Németország szövetségese az első világháborúban.Az elvesztett háborút lezáró sèvres-i békeszerződés ellen a törökök katonai ellenállást szerveztek. A török függetlenségi háború (1919-1923) során a Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Kazım Karabekir és más tábornokok által vezetett török haderők kiszorították az angol, olasz, görög és francia csapatokat, valamint megalakult a Török Nemzeti Országgyűlés, melyet azonban a szultán és kormánya nem volt hajlandó elismerni. 1922. november 1-jén az ankarai országgyűlés eltörölte a szultanátust, majd a sèvres-i döntéseket felülbíráló lausanne-i békeszerződés megkötése után, 1923. október 29-én kikiáltották a köztársaságot. Az ország vezetője, Mustafa Kemal Atatürk, modern, világi és Nyugat-orientált államot hozott létre drasztikus reformok segítségével. A 20. század során több katonai puccs történt az országban, az utolsó 1980-ban. Törökország 1952-ben lett a NATO tagja, és célul tűzte ki az Európai Unióhoz való csatlakozást. ”

Kemál Atatürkről ezt írja a lexikon:”Mustafa Kemal Atatürk (Selânik, Oszmán Birodalom, 1881. március 12. (május 19.[1]) – Isztambul, Törökország, 1938. november 10.), 1934. november 24-éig Gazi Mustafa Kemal Paşa (a gazi szó jelentése: hős) török katona és államférfi, a török függetlenségi háború hőse (ezért kapta a Gazi nevet), a Török Köztársaság megalapítója és első elnöke. 1934-ben a Török Nemzeti Országgyűlés adományozta neki vezetéknevét, melynek jelentése: a törökök atyja. Pályafutását katonaként kezdte, az ő nevéhez fűződik a törökök Gallipolinál aratott győzelme és az aleppói 7. hadsereg sikere az első világháborúban. A háború után erősen ellenezte a sèvres-i békeszerződés megkötését, mely csupán Anatólia egyes területeit hagyta volna meg a törökök számára. Az 1919–23-as török függetlenségi háború alatt fokozatosan kiszorította az országból a görög, olasz, francia és brit csapatokat, felszámolta a lázadásokat, eltörölte a szultánságot, majd 1923. október 29-én kikiáltották a köztársaságot. A köztársaság létrejötte után gazdasági, kulturális és szociális reformokat vezetett be. Ő volt az ország egyetlen politikai pártjának, a Köztársasági Néppártnak az elnöke, a parlament első házelnöke, az első köztársasági elnök és az első miniszterelnök is.Törökországban valóságos kultusza bontakozott ki már életében, mely a mai napig tart.” Az örmény népirtásról ezt írja a lexikon:”A korabeli nemzetközi tiltakozás hatására a török hatóságok a népirtás értelmi szerzőit bíróság elé állították, azonban a büntetések többsége elől a vádlottak elmenekültek. Ilyen körülmények között hívta életre az Örmény Forradalmi Szövetség nevű szélsőbaloldali párt a Nemeszisz nevű, a törökök elleni bosszút beteljesíteni hivatott „hadműveletet”, melynek során a népirtás hat fő török közreműködőjét, illetve értelmi szerzőjét gyilkolták meg az húszas évek elejéig. (….) 1915 májusában Mehmed Talaat pasa azt kérte a kormánytól és a nagyvezírtől, hogy törvényesítsék az örmények Anatóliából való kitelepítését. 1915. május 29-én az Egység és Haladás Központi Bizottsága elfogadta az ideiglenes kitelepítési törvényt (Tehcir-törvény), ami felhatalmazta az oszmán kormányt és hadsereget arra, hogy kitelepítsenek bárkit, akiről „úgy érzik”, veszélyt jelent a nemzetbiztonságra.[26] Pár hónappal később jóváhagyták az ideiglenes kisajátítási és lefoglalási törvényt is, ami kimondta, hogy az örmények minden tulajdona, beleértve a földjüket, haszonállataikat és otthonaikat a hatóságok által lefoglalandó.”

VÁLASZUNK A FÖLVETÉSEKRE

Törökország bel és külpolitikája valóban sok ellentmondást mutat és ezeket magyar szemmel sokszor nehéz megérteni. Nem azért nehéz ezeket megérteni, mert gyenge a felfogásunk, hanem azért, mert a legfontosabb adatokat, történéseket, háttér összefüggéseket nem ismerjük. Ezt annál is inkább fontos kijelenteni, mert nálunk a külföldi történésekről is sok az elhallgatás és hazugság, de a vezető hazai zsidósajtó a belpolitikai helyzetünket is elhallgatja, eltorzítja vagy teljesen hamis képet festenek a dolgokról. Tény az, hogy XX. század elejére az oszmán török birodalom nem maradhatott már fönn, oszlásnak indult. Megvoltak azok az erők akik a modern, a kornak megfelelő Törökországot akarták és megcsinálták. Nem szabad elfelejteni egy olyan nagy és fontos helyen fekvő országnak mint Törökországnak az indító okait, hiszen egyáltalán nem barátságos országok között van. Csak egy példa. Rengeteg szigettel van vitájuk a görögökkel, amely viták még az ókorig nyúlnak vissza. Atatürk nagy érdeme volt, hogy a rabló angolokat kiverte. Az ország a régi módon és életformák miatt már nem tudott fejlődni. Törökország ma is kettőstáncot jár a vallási iszlám és a világi állam között. Ugyanakkor abban hasonlít Egyiptomhoz, hogy hiába van polgári kormányuk, mindig az igazi hatalom a hadsereg főtisztjeinél van. Ma a török hadsereg a legnagyobb létszámú Európában és jól felszerelt. Az is tény, hogy a török külpolitika birodalmi méreteket akar magának. Annak is megvolt az oka, hogy miért csatlakoztak a NATO-hoz? Az oroszok terjeszkedése miatt, mert az oroszok mindig ki akartak jutni a Földközi tengerre. Ezért is van most saját kikötőjük egy szíriai városban. Tudtunkkal nincsenek amerikai csapatok ott, csak kaptak Patriot rakétákat. Jelenleg az orosz-török kapcsolatok jók, a közös érdekek miatt. Atatürk „zsidó származású örmény” ? Ez annyira képtelenség, hogy erre nem is mondunk többet. Befejezésül még egyet. Trianon után Törökország erkölcsileg, s diplomáciával támogatta Magyarországot és jók voltak a török-magyar kapcsolatok akkor. Rákóczi óta, több száz évig sok magyarnak adtak menedéket a törökök. Az viszont igaz, hogy a törökök Amerikával is jó kapcsolatokat tartanak, hiszen az a forrongó térség a törökeket nagyon is érinti. Olvasónk megfeledkezett arról, hogy ez a Törökország most befogadott több százezres szíriai menekült lakosságot, akik máshová nem is tudtak volna elmenekülni. Az biztos, hogy Irán és Törökország meghatározó hatalmak lettek a térségben az elmúlt húsz évben, mind az oroszok, mind az amerikaik számára. Ami pedig az örmény népirtást illeti, igen árulkodó az, hogy a Wikipédia lexikon ennek mekkora nagy teret szentelt, rengeteg adattal, de ezek inkább csak félrevezetések, hiszen zsidókat és zsidó lapokat idéznek a legtöbbször. A lexikon teljesen hallgat az örmény zsidók létezéséről, akik közül nálunk is vannak többen, de nem zsidónak, hanem örménynek állítják be magukat.

Tags: 

Hozzászólások

Köszönöm a részletes válaszokat.Nos több angol fórumot végig olvasva, én arra a következtetésre jutottam, hogy törökországban egy jelentős cryptozsidó közösség van.Aminek ténye letagadhatatlan.Sajnos valóban kevés a nyers információ.És ne feledjük a muszlim világ az erkorcsosulás posványára vezet, úgyan úgy mint a judaizmus.(hány népet magába olvaszott ez a "török" nemzet, vegyük példul a cuman türköket, akiket törökországban mint világos szemű, hajú töröknek ismernek és magyarul kunoknak nevezzük őket, ezt példul szintén kevesen tudják, vagy azt, hogy őket a perem vidékekről betlepítették a birodalom belsejébe, török magyar rokonság nincs mint az sokan hazudják, azonban léteznek népek a török birodalom területén, akik igaz szittyák leszármazottai)Ez igaz íránra is, ez a nacionalista szabadköműves vonal.Csak egy apró magyar vonatkozás, el lehet olvasni mikor a török Budát uralta a zsidóság száma mennyire feldúzadt. A jelenlegi örmény népnek nevettek többnyire valóban zsidók, azonban a görögök és örmények ellen tényleg létezett egy " holokauszt", és kik voltak hozzá elég bátrak az ifjú törökök, akik közt volt több elismerten zsidó származásúak.Ez az erőszakos nacionalimust a szabadköművesek eljátszották Magyar királyság ellenében is a szláv nacionalizmus felélesztésével.Ott a jómódú keresztény polgárság ellen hergelték a földnélküli nincsteleneket. About Kemal-  "And, supposedly, his family came from the Doenme, a sect of Turkish Jews that often hid their Judaism behind a Muslim front."Török Légi bázis : http://en.wikipedia.org/wiki/Incirlik_Air_BaseVégezetül azért írtam kapkodva a hozzászólásokat számos hibával, hogy ne álljunk ki, semmilyen fél mellett, a háttérbe nem láthatunk be.Pl Oroszországot ne úgy vegyük, mint egy hős az orosz nemzetért kiálló, szabadsághős, ez hazugság.Azt az országot nem Putyin vezeti, ő a végrehajtó, meg kell nézni, kik a fő tulajdonosok az orosz iparban médiában, kik az orosz rendszerváltók, nem árulok el titkot zsidók.Nacionalistákat, akik ezt szóvá teszik nem ritkán likvidálnak. Mind ezen mellett a két pólusi világrend látszata rengeteg zsarolásra, fűggőség kialakítására ad okot.Pl, hogy usa európa szinte minden országánam állomásozhat, vagy maximálisan belelát a tikosszolgálatok működésébe,Europát oroszország zsarolhatja nyersanyagokkal.Oroszország gazdasága egyenlő a 0-val.A fiatalok nyugati kapitalista rendszerben gondolkodnak, nyugati trendeket fogyasztanak.Pl nézd meg az orosz focit.Úgyan az az európai trend megy hogy egy csapatban a játékosok fele legalább néger vagy valami szines legyen. Orosz tévé egy pillanatát nézem minao, közgazdaságtani elemzője Lippmann, gondolom orosz. Az orosz közélet is  úgyan azon az aljas, zsarolós, megvesztegetős pilléreken nyugszik mint a nyugati.Ahol a tőkeöszpontosítás segítségével hatalmas előnyre tesznek szert. Ezekről sokkal részletesebben lenne értelme társalogni, no egyelőre ennyi. 

MAGYAR OLDAL havilap előfizetése

Tudositok

MAGYAR OLDAL

Szavazás

MIT CSINÁL MAJD AMERIKA ÉSZAK-KOREÁVAL?
Megelőző fegyveres csapást mérnek a kommunista államra
39%
Tárgyalásokat kezdeményeznek a kommunista Koreával
22%
Megvárják amíg a kommunista Korea megtámadja valamelyik országot
39%
Összes szavazat: 18

Hozzászólások a cikkekhez:

Bejelentkezés

RENDELHETŐ KÖNYVEINKBŐL

Dicsértessék a butaság címmel, a Zsarátnok könyvek sorozatból leleplezi a katolikus egyház sok-sok bibliai hazugságát. A Führer birodalma nélkülözhetetlen alapmű. Cey-Bert Róbert Attiláról szóló könyve nagy hiányt pótol be, érdekfeszítően és olvasmányosan. A Liberalizmus bűn szól a könyv címe, de sajnos nálunk még a szó tartalmával sincsenek tisztában, hát még  ennek  az irányzatnak igen káros hatásaival, ami Magyarországon most uralkodik. Hitler beszédeit olvasva új világ nyílik meg előttünk, hiszen klasszikus szerzőről van szó, akit eddig csak mocskoltak. Egy üres zsák nem áll meg magában címmel, igen jó leleplező mű a gázkamra hazugságokról. Szovjet Oroszország címmel a bolsevik paradicsom pokla tárul a szemünk elé. Henry Ford A Nemzetközi zsidó című műve szintén alapmű. Hitler háborúja című könyv leleplezi azt a sok hazugságot, amit erről a témáról összehordtak. A képanyaga is rendkívül értékes. Végül az 1946-os Nürnbergi bosszúper eddig elhallgatott részletei máig szóló üzenetekkel, hogy mire voltak képesek a demokrata bűnözők.

RENDELHETŐ KIADVÁNYOK

 A könyv ára postaköltséggel együtt 6000 Ft, a Magyar Oldal előfizetőinek 5400 Ft

A könyv részletei az októberi számban olvashatók.

Magyar Oldal oldal előfizetéséről

A Magyar Oldal több évig volt a Facebookon, de 2016 márciusában teljesen jogtalanul törölték. Volt Facebook-os olvasóinknak azt javasoljuk, hogy a nyomtatott Magyar Oldalt vásárolják meg az újságosoknál, de elő is lehet fizetni. A lap nem csak elhallgatott témákkal foglalkozik, hanem olvasói véleményeket is közöl. Ezen az oldalunkon is hozzá lehet szólni a témákhoz.

Magyar Oldal legfrissebb számának tartalmából

A Magyar Oldal 2017 januári számának tartalmából: 

Emlékezés az ártatlanul kivégzett Bárdossy Lászlóra, a magyar királyi miniszterelnökre - Immár 72 éve nincs emléktábla a Markó utcai fogház falán, ahol a háború után több ezer magyart végeztek ki ártatlanul a bosszúállók, közöttük volt négy magyar miniszterelnök is - Ma időszerűbb mint 1956-ban - 1956-os írás a zsidókommunisták jellemzéséről - Kötelezettség nélkül nincs jog - Ősi koronázó városunk Pozsony - A faji származás a lényeg - 120 éve született Szálasi Ferenc - Sortűz az országház előtt, 1956-ban - Elég volt a pártrendszerből - Nem működik a képviseleti demokrácia - Nagy Imrov a tömeggyilkos - Levették a képernyőről - Magyarországon rablógazdálkodás folyik.